PENERIMAAN MURID BARU (PMB)
SDIT AR RAHMAH JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

PORTAL DINIYAH
GURU PEMBIMBING PEMBELAJARAN AL QUR'AN
SDIT AR RAHMAH JAKARTA

Akses Guru Pembimbing Ikhwan

Ajin Wiratmoko

 • Tahsin Kelas 2 Lokasi: Lab Sains
 • Tahsin Kelas 3 Lokasi: Luar Kelas 3A
 • Tahsin Kelas 4A Lokasi: Dalam Kelas 4A
 • Tahfiz Kelas 1A Lokasi: Dalam Kelas 1A
 • Tahfiz Kelas 1B Lokasi: Dalam Kelas 1B
 • Tahfiz Kelas 1C Lokasi: Dalam Kelas 1C
 • Tahfiz Kelas 1D Lokasi: Dalam Kelas 1D

Andi Muhammad Khaidir

 • Tahsin Kelas 5B Lokasi: Dalam Kelas 5B
 • Tahfiz Kelas 3A Lokasi: Luar Kelas 3A
 • Tahfiz Kelas 3B Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 3C Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 3D Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 4 (Ikhwan) Lokasi: Dalam Kelas 4B
 • Tahfiz Kelas 5 (Ikhwan) Lokasi: Dalam Kelas 5B
 • Tahfiz Kelas 6 (Ikhwan) Lokasi: Dalam Kelas 6B

Azis Apriliadi

 • Tahsin Kelas 1A Lokasi: Dalam Kelas 1A
 • Tahsin Kelas 2 Lokasi: Aula
 • Tahsin Kelas 3 Lokasi: Aula
 • Tahsin Kelas 4A Lokasi: Aula

Fibrianto Dwi Utomo, A.Md.Kom.

 • Tahsin Kelas 5A Lokasi: Dalam Kelas 5A
 • Tahsin Kelas 6A Lokasi: Dalam Kelas 6A
 • Tahsin Kelas 6B Lokasi: Dalam Kelas 6B
 • Tahfiz Kelas 4 (Ikhwan) Lokasi: Dalam Kelas 4A
 • Tahfiz Kelas 5 (Ikhwan) Lokasi: Dalam Kelas 5A
 • Tahfiz Kelas 6 (Ikhwan) Lokasi: Dalam Kelas 6A

Haikal Binnur

 • Tahsin Kelas 5A Lokasi: Aula
 • Tahsin Kelas 6A Lokasi: Aula
 • Tahsin Kelas 6B Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 4 (Ikhwan) Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 5 (Ikhwan) Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 6 (Ikhwan) Lokasi: Aula

Jepri Antony, S.Hum.

 • Tahsin Kelas 1A Lokasi: Lab Sains
 • Tahsin Kelas 2 Lokasi: Dalam Kelas 2B
 • Tahsin Kelas 3 Lokasi: Lab Sains
 • Tahfiz Kelas 1A Lokasi: Lab Sains
 • Tahfiz Kelas 1B Lokasi: Lab Sains
 • Tahfiz Kelas 1C Lokasi: Lab Sains
 • Tahfiz Kelas 1D Lokasi: Lab Sains

M. Burhan Bahar, S.Sy.

 • Tahsin Kelas 1B Lokasi: Luar Kelas 1B
 • Tahsin Kelas 2 Lokasi: Lab Komputer
 • Tahsin Kelas 3 Lokasi: Dalam Kelas 3A
 • Tahsin Kelas 4B Lokasi: Dalam Kelas 4B

Muhammad Daffa Shilbi

 • Tahsin Kelas 1C Lokasi: Aula
 • Tahsin Kelas 2 Lokasi: Aula
 • Tahsin Kelas 3 Lokasi: Dalam Kelas 3B
 • Tahsin Kelas 4B Lokasi: Aula

Panji Riskamdani

 • Tahsin Kelas 6C Lokasi: Dalam Kelas 6C
 • Tahfiz Kelas 4 (Akhwat) Lokasi: Dalam Kelas 4D

Salman Alfarisi, S.Pd.I.

 • Tahsin Kelas 2 Lokasi: Dalam Kelas 2A

Yadi Sasono, Lc.

 • Tahsin Kelas 1D Lokasi: Aula
 • Tahsin Kelas 2 Lokasi: Aula
 • Tahsin Kelas 3 Lokasi: Aula
 • Tahsin Kelas 5B Lokasi: Aula

Zidni Ilman Nafian

 • Tahsin Kelas 5C Lokasi: Dalam Kelas 5C
 • Tahfiz Kelas 2A Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 2B Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 2C Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 2D Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 4 (Ikhwan) Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 5 (Ikhwan) Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 6 (Ikhwan) Lokasi: Aula

Akses Guru Pembimbing Akhwat

Afifa Mutmainah

 • Tahsin Kelas 6D Lokasi: Aula
 • Tahfiz Kelas 3A Lokasi: Dalam Kelas 3A
 • Tahfiz Kelas 3B Lokasi: Dalam Kelas 3B
 • Tahfiz Kelas 3C Lokasi: Dalam Kelas 3C
 • Tahfiz Kelas 3D Lokasi: Dalam Kelas 3D
 • Tahfiz Kelas 4 (Akhwat) Lokasi: Dalam Kelas 4C
 • Tahfiz Kelas 5 (Akhwat) Lokasi: Dalam Kelas 5D
 • Tahfiz Kelas 6 (Akhwat) Lokasi: Dalam Kelas 6D

Annisa Mulyani Ukar

 • Tahsin Kelas 1C Lokasi: Dalam Kelas 1C
 • Tahsin Kelas 2 Lokasi: Dalam Kelas 2C
 • Tahsin Kelas 3 Lokasi: Dalam Kelas 3C
 • Tahfiz Kelas 5 (Akhwat) Lokasi: Dalam Kelas 5C

Lina Rachmanti

 • Tahsin Kelas 1B Lokasi: Dalam Kelas 1B
 • Tahsin Kelas 5D Lokasi: Dalam Kelas 5D
 • Tahsin Kelas 6D Lokasi: Dalam Kelas 6D
 • Tahfiz Kelas 2A Lokasi: Dalam Kelas 2A
 • Tahfiz Kelas 2B Lokasi: Dalam Kelas 2B
 • Tahfiz Kelas 2C Lokasi: Dalam Kelas 2C
 • Tahfiz Kelas 2D Lokasi: Dalam Kelas 2D

Rohmatilah, S.Pd.I

 • Tahsin Kelas 5C Lokasi: Perpus
 • Tahsin Kelas 5D Lokasi: Perpus
 • Tahsin Kelas 6C Lokasi: Perpus
 • Tahfiz Kelas 4 (Akhwat) Lokasi: Perpus
 • Tahfiz Kelas 5 (Akhwat) Lokasi: Perpus
 • Tahfiz Kelas 6 (Akhwat) Lokasi: Perpus

Turas Wasilah, S.Pd.I.

 • Tahsin Kelas 1D Lokasi: Dalam Kelas 1D
 • Tahsin Kelas 3 Lokasi: Dalam Kelas 4D
 • Tahsin Kelas 4C Lokasi: Dalam Kelas 4C
 • Tahsin Kelas 4D Lokasi: Dalam Kelas 4D

Yayah Rokayah, S.Pd.I.

 • Tahsin Kelas 4C Lokasi: UKS
 • Tahsin Kelas 4D Lokasi: UKS
 • Tahfiz Kelas 4 (Akhwat) Lokasi: UKS
 • Tahfiz Kelas 5 (Akhwat) Lokasi: UKS
 • Tahfiz Kelas 6 (Akhwat) Lokasi: UKS

Yulia Agustanti, S.Pd.

 • Tahfiz Kelas 6 (Akhwat) Lokasi: Dalam Kelas 6C

Wakil Kepala Sekolah Bidang Diniyah

Yulia Agustanti, S.Pd.I.

Koordinator Al Qur'an

Panji Riskamdani

Master Data Tahun Pelajaran 2022/2023

Monitoring Progres Pembelajaran Al Qur'an

Yayasan Abu Fachry

Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam yang menaungi Pendidikan Formal (yaitu: SDIT Ar Rahmah Jakarta dan SMP Islam Ar Rahmah Jakarta) dan Non Formal (yaitu: Rumah Qur’an Ibnu Katsir). Berdiri sejak tahun 2010 Masehi atau tahun 1431 Hijriyah berdasarkan SK Menkumhan: AHU.2082.AH.01.04 Tahun 2010

NPSN: 20177884

Terakreditasi Peringkat “A” Predikat Unggul

SK Penetapan BAP-S/M: 255/BAP-S/M/DKI/2017

Copyright © 2022 Manajemen TI & PSB Yayasan Abu Fachry